Bây giờ là

Soi Cầu Pascal

4.6/5 - (39 bình chọn)
1.13K
Giải đặc biệt: 66228. Giải nhất: 20468
Bảng cầu:
6622820468
284002404
02402644
2642808
806088
86686
4244
668
24
Kết quả tạo cầu:
24 42

Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 24 - 42 30 ngày gần đây nhất
Cặp sốXuất hiện
2427-02-2023
2428-02-2023
2408-03-2023
2415-03-2023
Cặp sốXuất hiện
4228-02-2023
4201-03-2023
4216-03-2023
4220-03-2023
4222-03-2023
4227-03-2023